Ho Ho Ho!

 

 

 

 

 

 

オーストラリアのサンタさんは半袖、半パンでした!